Trang chủ > Trợ giúp > Điều khoản > Điều khoản Side denviet.vn

Điều khoản Side denviet.vn

Cty CP Sản xuất TM Đèn Việt 30-05-2011

 

Việc truy cập và sử dụng trang web của DenViet chỉ được cho phép dựa trên những điều khoản sau. Việc sử dụng nội dung trang web bao gồm việc chấp nhận đầy đủ các điều khoản này.

 

Mọi thông tin liên quan đến DenViet JSC , các công ty con hoặc công ty thành viên của DenViet JSC (gọi chung là “DenViet”), các sản phẩm và dịch vụ của DenViet  trên trang web này được cung cấp dựa vào các điều khoản sau:

1. Trang web này cùng mọi thông tin, thương hiệu, hình ảnh, biểu tượng và biểu trưng đều thuộc quyền sở hữu hoặc có liên quan đến DenViet JSC;các sản phẩm và dịch vụ của DenViet JSC được cung cấp “Như Vốn Hiện Có” không có bất cứ một chứng thực nào kèm theo và cũng không có bất cứ sự bảo đảm nào được thể hiện rõ ràng hoặc bao hàm ngụ ý, nhưng cũng không hạn chế khả năng giao dịch, các hạn mục đặc biệt hay các điều kiện hợp pháp. Thông tin cung cấp trên trang web này không được tạo ra nhằm mục đích thỏa mãn các yêu cầu cá nhân và người sử dụng nên chọn lọc các yêu cầu trước khi sử dụng thông tin phù hợp với mục đích.

2. Trong mọi trường hợp, DenViet JSC hoặc các nhà thầu, nhân viên của DenViet JSC không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi tổn hại hoặc bất cứ điều gì tương tự, bao gồm trực tiếp, gián tiếp hay hậu quả từ/hoặc có liên quan đến việc truy cập, sử dụng trang web này cũng như việc sử dụng và phổ biến thông tin chứa trên trang web này.

3. Trang web này có thể chứa một số thông tin không chính xác hoặc một số lỗi kỹ thuật mà chúng tôi sẽ sửa ngay sau đó nếu phát hiện ra. Thông tin chứa đựng trên trang web này cũng được cập nhật định kỳ. Tùy từng thời điểm và không thông báo trước, DenViet JSC duy trì quyền sửa chữa, cải thiện và/hoặc thay đổi thông tin, các điều kiện, thương hiệu, biểu tượng, hình ảnh, hình tượng, hoặc các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến nội dung của trang web này.

4. Bởi vì Internet tồn tại dựa vào hàng ngàn trang thông tin điện tử trên khắp thế giới, mọi thông tin, thương hiệu, hình ảnh, hình tượng, biểu tượng có thể được truy cập thông qua trang web này hoặc có thể bắt nguồn từ bên ngoài đường biên của trang web. Vì vậy, DenViet JSC không chịu bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào liên quan đến nội dung được chuyển hóa, thu nhận, hoặc truy cập được từ bên trong, thông qua hoặc bên ngoài khu vực trang web này.

5. Tất cả mọi thương hiệu, nhãn hiệu, hình tượng, biểu tượng và hình ảnh thể hiện sản phẩm và dịch vụ của DenViet JSC, cùng tất cả mọi thiết kế, nội dung và đồ họa trên trang web là thuộc quyền sở hữu của DenViet JSC. Ngoại trừ trường hợp được trình bày cụ thể, không có bất cứ một nội dung nào tồn tại trên trang web này mà không thuộc quyền sao chép hoặc quyền sở hữu tài sản trí tuệ của DenViet JSC

6. Các sản phẩm và dịch vụ của DenViet JSC có thể vẫn chưa đầy đủ (hoặc chưa sẵn sàng) tại mỗi quốc gia.

7. Trong khi sử dụng mọi biện pháp để ngăn chặn vi-rút xâm nhập vào trang web này, DenViet JSC cũng không thể bảo đảm tính an toàn cho việc xâm nhập của vi-rút Do vậy, các bạn được khuyến cáo nên sử dụng các biện pháp bảo vệ an toàn trước khi tải thông tin từ trang web về.

8. Trong lúc bạn truy cập vào website, chúng tôi có thể lưu giữ một số thông tin trên máy tính của bạn. Việc lưu giữ này được thực hiện dưới hình thức của một “tập tin tạm”. “Tập tin tạm” này là một tập tin dữ liệu nhỏ được tạo ra trên máy tính cá nhân. DenViet JSC sử dụng những “tập tin tạm” (cookies) để lưu trữ những thói quen tra cứu thông tin và sẽ được hệ thống website tự động xử lý để nâng cấp trang web cho thuận tiện với người dùng hơn sau này. Thông tin được lưu trữ trong bất kỳ “tập tin tạm” nào khi truy cập trang web đều chỉ được sử dụng với mục đích kỹ thuật của trang web. Không có thông tin nào được chuyển cho DenViet JSC từ một tập tin tạm denviet.vn hoặc việc sử dụng tập tin đó. “Tập tin tạm” chỉ có thể được truy cập từ www.denviet.vn. Không có một bên thứ ba nào có thể truy cập vào thông tin được lưu trữ trong tập tin tạm này và DenViet JSC cũng sẽ không chuyển nội dung của bất cứ “tập tin tạm” nào cho một bên thứ ba khác. Mặc định thiết lập cho hầu hết các hộp danh sách tìm kiếm chọn lựa là chấp nhận “tập tin tạm”. Các “tập tin tạm” thông thường và hay sử dụng đều được chấp nhận. Nếu bạn không thích sử dụng “tập tin tạm” hoặc được cảnh báo là đang có người sử dụng những tập tin đó, bạn có thể thay đổi thông tin thông qua các công cụ tìm kiếm trên Internet tùy theo ý thích. Các “tập tin tạm” được cung cấp bởi trang web với mục đích tạo thuận lợi cho bạn khi truy cập, nếu bạn hoặc nhà quản trị mạng có các “tập tin tạm” không kích hoạt, trang web vẫn sẽ tiếp tục hoạt động nhưng không dễ dàng.

9. Người sử dụng đồng ý không làm xáo trộn hoạt động của trang web cũng như không xâm phạm tính nguyên vẹn của trang web bằng cách lấy cắp dữ liệu, thay đổi thông tin chứa đựng bên trong trang web, ngăn chặn hoặc giới hạn sự truy cập vào trang web đối với những người sử dụng khác, hoặc các cách tương tự.

10. Mọi dữ liệu được bạn cung cấp được xem như thông tin bảo mật và DenViet JSC sẽ không tiết lộ cho bất kỳ một bên thứ ba nào ngoại trừ chúng được sử dụng cho các dịch vụ của DenViet JSC.

11. Nếu có sự khó hiểu hoặc mâu thuẫn giữa phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt, các từ ngữ trong phiên bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

12. Trang web này và việc sử dụng trang web này tuân theo quy định của luật pháp Việt Nam và chỉ duy nhất toà án Việt Nam có quyền xét xử đối với bất kỳ tranh chấp nào có liên quan đến trang web này.