prev next Bóng đèn Sodium Bookmark and Share

  • Mã số: NAV, NAV-T,HPS,SON PLUS,SON,SON-T PIA ECO,SON-T PIA PLUS,SON
  • Nhãn hiệu: Philips Lighting

Báo lỗi sản phẩm

 

Thông tin mô tả

Sản phẩm theo bộ

Sản phẩm liên quan

Liên hệ đặt hàng

Hiệu Philips:
 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON PLUS 150W E E40 SLV/12
 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON PLUS 400W E E40 SLV/12
 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 1000W E E40 CO CRP/6
 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 100W E E40 CO SLV/12
 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 70W I E27 CO 1CT/24
 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 150W E E40 CO SLV/12
 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 250W E E40 CO SLV/12
 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 400W E E40 CO SLV/12
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T PIA ECO 130W E E40.1SL/12
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T PIA ECO 220W E E40.1SL/12
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T PIA ECO 360W E E40.1SL/12
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T PIA PLUS 250W E E40 SLV/12
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T PIA PLUS 400W E E40 SLV/12
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T COMFORT 150W E E40 SLV/12
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T COMFORT 250W E E40 SLV/12
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T COMFORT 400W E E40 SLV/12
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 100W E E40 SLV/12
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T PIA PLUS 70W E E27 SLV/12
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T PIA PLUS 100W E E40 SLV/12
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T PIA PLUS 150W E E40 SLV/12
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 70W E E27 SLV/12
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 150W E E40 SLV/12
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 250W E E40 SLV/12
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 400W E E40 SLV/12
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 1000W E E40 SLV/4

Hiệu Osram:
Sodium 70W E27 kiểu elip, có sẵn kích NAV - T70/I SON2
Sodium 100W E27 kiểu elipNAV - T100 SON2
Sodium 150W E40 kiểu ống thẳngNAV-T150 E40 SON 2
Sodium 250W E40 kiểu ống thẳng NAV-T250 E40 SON2
 Sodium 400W E40 kiểu ống thẳng NAV-T400 E40 SON2
Sodium 70W E27 kiểu elip, có sẵn kích NAV-E70/I
Sodium 70W E27 kiểu elip, không có kích NAV-E70/E
Sodium 150W E40 kiểu elipNAV-E150 E40
Sodium 250W E40 kiểu elip NAV-E250 E40
Sodium 400W E40 kiểu elip NAV-E400 E40
Sodium 150W E40 kiểu ống thẳng NAV-T150 E40
Sodium 250W E40 kiểu ống thẳng NAV-T250 E40
Sodium 400W E40 kiểu ống thẳng  NAV-T400 E40
Sodium 1000W E40 kiểu ống thẳng NAV-T1000


Sản phẩm liên quan

Những ô có dấu * là bắt buộc)
Họ tên của bạn:  
Email của bạn:  
Số lượng:  
Số điện thoại:  
 Nick Yahoo:  
Địa chỉ:  
Yêu cầu:  
Mã bảo mật Click vào để thay đổi