prev Bóng đèn Metal Halide Bookmark and Share

  • Mã số: MH,MHN-TD, HPI PLUS,HPI-T PLUS, HQI,HQI-T,HQI-BT
  • Nhãn hiệu: Osram Lighting

Báo lỗi sản phẩm

 

Thông tin mô tả

Sản phẩm theo bộ

Sản phẩm liên quan

Liên hệ đặt hàng

Hiệu Philips:
Bóng cao áp Metal Halide dạng thẳng HPI PLUS 400W /767 BU E40 SLV 6
Bóng cao áp Metal Halide dạng bầu HPI PLUS 250W /767 BU E40 SLV 12
Bóng cao áp Metal Halide dạng bầu HPI PLUS 250W /745 BU E40 SLV/12
Bóng cao áp Metal Halide dạng thẳng HPI PLUS 400W /745 BU E40 SLV/6
Bóng Cao áp Metal Halide HPI PLUS 400W /745 BUS E40 SLV/6
Bóng Cao áp Metal Halide HPI-T PLUS 250W /645 E40 SLV/12
Bóng cao áp Metal Halide dạng bầu HPI PLUS 250W /745 BU E40 SLV/12
Bóng Cao áp Metal Halide HPI-T PLUS 400W /645 E40 SLV/12
Bóng Cao áp Metal Halide HPI-T 1000W /643 E40 SLV/4

Hiệu Osram:
Metal 70W E27 kiểu elíp, ánh sáng vàng HQI-E70/WDL
Metal 150W E27 kiểu elíp, ánh sáng trắng HQI-E150/NDL
Metal 150W E27 kiểu elíp, ánh sáng vàng HQI-E150/WDL
Metal 250W E40 kiểu elíp, ánh sáng trắng HQI-E250/D
Metal 400W E40 kiểu elíp, ánh sáng trắng HQI-E400/D
Metal 70W chân ghim G12, ánh sáng vàng HCI-T70/WDL
Metal 150W chân ghim G12, ánh sáng vàng HCI-T150/WDL PB G12
Metal 250W E40 chân ghim G12, ánh sáng trắng  HQI-T70/NDL G12
Metal 250W E40 chân ghim G12, ánh sáng vàng HQI-T70/WDL G12
Metal 400W E40 kiểu ống thẳng, ánh sáng trắng HQI-BT400/D
Metal 1000W E40 kiểu ống thẳng, ánh sáng trắng  HQI-T1000/D
Metal 70W đui kẹp RX7s, ánh sáng trắng  HQI-TS70/D
Metal 70W đui kẹp RX7s, ánh sáng trắng  HQI-TS70/NDL
Metal 70W đui kẹp RX7s, ánh sáng vàng HQI-TS70/WDL
Metal 150W đui kẹp RX7s, ánh sáng trắng  HQI-TS150/D
Metal 150W đui kẹp RX7s, ánh sáng trắng  HQI-TS150/NDL
Metal 150W đui kẹp RX7s, ánh sáng vàng  HQI-TS150/WDL
Metal 150W đui kẹp RX7s, ceramic, ánh sáng trắng HCI-TS150/NDL

Sản phẩm liên quan

Những ô có dấu * là bắt buộc)
Họ tên của bạn:  
Email của bạn:  
Số lượng:  
Số điện thoại:  
 Nick Yahoo:  
Địa chỉ:  
Yêu cầu:  
Mã bảo mật Click vào để thay đổi