Trang chủ > Bóng đèn, phụ kiện và bộ điện > Bóng đèn cao áp thủy ngân

prev next Bóng đèn cao áp thủy ngân Bookmark and Share

Báo lỗi sản phẩm

 

Thông tin mô tả

Sản phẩm theo bộ

Sản phẩm liên quan

Liên hệ đặt hàng

Hiệu Philips:
Bóng cao áp philips thuỷ ngân trực tiếp ML 100w E27
Bóng cao áp philips thuỷ ngân trực tiếp ML 160w E27
Bóng cao áp philips thuỷ ngân trực tiếp ML 250w E40
Bóng cao áp philips thuỷ ngân trực tiếp ML 500w E40
Bóng cao áp philips thuỷ ngân HPL-N 50w/542 E27
Bóng cao áp philips thuỷ ngân HPL-N 80w/542 E27
Bóng cao áp philips thuỷ ngân HPL-N 125w/542 E27
Bóng cao áp philips thuỷ ngân HPL-N 250w/542 E40
Bóng cao áp philips thuỷ ngân HPL-N 400w/542 E40
Bóng cao áp philips thuỷ ngân HPL-N 1000w E40
Hiệu Osram:
Thủy ngân gián tiếp 50W E27 (HQL50)
Thủy ngân gián tiếp 80W E27 (HQL80)
Thủy ngân gián tiếp 125W E27 (HQL125)
Thủy ngân gián tiếp 125W SUPER DULUX E27 (HQL125 SUPERDL)
Thủy ngân gián tiếp 250W E40 (HQL250)
Thủy ngân gián tiếp 400W E40 (HQL400)
Thủy ngân trực tiếp 160W E27 (HWL160)
Thủy ngân trực tiếp 250W E40 (HWL250)
Thủy ngân trực tiếp 500W E40 (HWL500)


Sản phẩm liên quan

Những ô có dấu * là bắt buộc)
Họ tên của bạn:  
Email của bạn:  
Số lượng:  
Số điện thoại:  
 Nick Yahoo:  
Địa chỉ:  
Yêu cầu:  
Mã bảo mật Click vào để thay đổi